ประเภทของเครื่องดูดฝุ่นโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง

เครื่องดูดฝุ่น อุตสาหกรรม

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือทำความสะอาดที่ทรงพลังและอเนกประสงค์ มักใช้ในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน โกดังเก็บสินค้า สถานพยาบาล และสถานที่ก่อสร้าง เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม มีหลากหลาย ประเภท ให้เลือกใช้งาน ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและสภาพแวดล้อมที่ต้องการทำความสะอาด

ประเภทของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมตามวิธีการดูด

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม สามารถแบ่งประเภทตามวิธีการดูดได้ ดังนี้

 • เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง (Dry Vacuum Cleaner) เครื่องดูดฝุ่นประเภทนี้ใช้สำหรับดูดฝุ่นและเศษขยะทั่วไป เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดทั่วไป เช่น การดูดฝุ่นพื้น เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
 • เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียก (Wet Vacuum Cleaner) เครื่องดูดฝุ่นประเภทนี้ใช้สำหรับดูดฝุ่นและของเหลว เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดที่อาจเกิดของเหลวหก เช่น การดูดฝุ่นพื้นโรงงาน โกดังเก็บสินค้า และสถานที่ก่อสร้าง
 • เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งและเปียก (Dry/Wet Vacuum Cleaner) เครื่องดูดฝุ่นประเภทนี้สามารถดูดได้ทั้งฝุ่นและของเหลว เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดที่หลากหลาย

ประเภทของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมตามขนาด

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสามารถแบ่งประเภทตามขนาดได้ ดังนี้

 • เครื่องดูดฝุ่นแบบพกพา (Portable Vacuum Cleaner) เครื่องดูดฝุ่นประเภทนี้มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดเล็กหรือพื้นที่แคบ
 • เครื่องดูดฝุ่นแบบติดตั้ง (Central Vacuum Cleaner) เครื่องดูดฝุ่นประเภทนี้ติดตั้งอยู่กับที่ เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดใหญ่หรือพื้นที่ต่อเนื่องกัน

ประเภทของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมตามแรงดูด

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสามารถแบ่งประเภทตามแรงดูดได้ ดังนี้

 • เครื่องดูดฝุ่นแรงดูดต่ำ (Low-Suction Vacuum Cleaner) เครื่องดูดฝุ่นประเภทนี้เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดทั่วไป เช่น การดูดฝุ่นพื้น เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
 • เครื่องดูดฝุ่นแรงดูดปานกลาง (Medium-Suction Vacuum Cleaner) เครื่องดูดฝุ่นประเภทนี้เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดที่มีฝุ่นละอองหรือเศษขยะจำนวนมาก เช่น การดูดฝุ่นพื้นโรงงาน โกดังเก็บสินค้า และสถานที่ก่อสร้าง
 • เครื่องดูดฝุ่นแรงดูดสูง (High-Suction Vacuum Cleaner) เครื่องดูดฝุ่นประเภทนี้เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดที่มีฝุ่นละอองหรือเศษขยะขนาดใหญ่ เช่น การดูดฝุ่นพื้นโรงงาน โกดังเก็บสินค้า และสถานที่ก่อสร้าง

ประเภทของเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมตามการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสามารถแบ่งประเภทตามการใช้งานได้ ดังนี้

 • เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมทั่วไป (General Purpose Vacuum Cleaner) เครื่องดูดฝุ่นประเภทนี้เหมาะสำหรับงานทำความสะอาดทั่วไป เช่น การดูดฝุ่นพื้น เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน
 • เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมเฉพาะทาง (Special Purpose Vacuum Cleaner) เครื่องดูดฝุ่นประเภทนี้ออกแบบมาสำหรับงานทำความสะอาดเฉพาะประเภท เช่น การดูดฝุ่นละอองอันตราย การดูดเศษโลหะ การดูดเศษไม้ และอื่นๆ

การเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

การเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ประเภทของงานที่ต้องการทำความสะอาด
 • ขนาดพื้นที่ที่ต้องการทำความสะอาด
 • ปริมาณฝุ่นละอองและเศษขยะที่ต้องการทำความสะอาด
 • งบประมาณที่ต้องการ

อ่านเพิ่มเติม : วิธีการเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นให้เหมาะกับบ้านหรือโรงงานอุตสาหกรรม

การดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

การดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสมจะช่วยให้เครื่องดูดฝุ่นมีอายุการใช้งานนานขึ้น ดังนี้

 • ทำความสะอาดตัวกรองและถังเก็บฝุ่นเป็นประจำ
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่นตามคู่มือการใช้งาน
 • เก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นในที่แห้งและปลอดภัย

สรุป

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมมีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้งาน การเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับประเภทของงานและสภาพแวดล้อมที่ต้องการทำความสะอาดจะช่วยให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลามากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย FAQ

Q: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมประเภทใดที่เหมาะสมกับงานทำความสะอาดของคุณ?

A: เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับงานทำความสะอาดของฉันคือเครื่องดูดฝุ่นแบบแห้งและเปียก (Dry/Wet Vacuum Cleaner) เนื่องจากงานทำความสะอาดของฉันเกี่ยวข้องกับการดูดฝุ่นและของเหลว เช่น การดูดฝุ่นพื้นโรงงาน การดูดฝุ่นอุปกรณ์ก่อสร้าง และดูดน้ำที่หกบนพื้น
เครื่องดูดฝุ่นประเภทนี้ยังมีแรงดูดสูง จึงสามารถดูดฝุ่นและของเหลวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม เช่น ขนาดพื้นที่ที่ต้องการทำความสะอาด ปริมาณฝุ่นละออง

Similar Posts